Sheila Bradshaw

Sheila Bradshaw

original designs

#08 Irish Sweater-Coat
Vogue Knitting, Fall/Winter 1982