0912-03 Hekla babyteppe by Sandnes Design

0912-03 Hekla babyteppe

Crochet
Fingering (14 wpi) ?
3.0 mm
1722 yards (1575 m)
82 x 82 cm
Finnish Norwegian