2. Sondre lue by Sandnes Design

2. Sondre lue

Knitting
DK (11 wpi) ?
23 stitches = 4 inches
US 4 - 3.5 mm
Flag of English English Norwegian