77-07 Stjerne by Sandnes Garn

77-07 Stjerne

Knitting
October 2023
Bulky (7 wpi) ?
15 stitches = 4 inches
US 9 - 5.5 mm
77 yards (70 m)
Liten / Stor
Flag of English English German Norwegian

Stjerna strikkes i riller i Fritidsgarn. Det økes og felles på hver pinne fra rettsiden for å danne en spiss. Deretter felles alle maskene utenom 1, og det strikkes opp nye masker langs siden av arbeidet. Dette gjentas til man har en hel stjerne. Stjerna toves i maskinen før det broderes på den, og den fylles med garn eller fyllvatt.

Størrelse:
Liten / Stor
Før toving (fra spiss til spiss): ca 12 cm /18 cm
Etter toving fra spiss til spiss: ca 11 cm / 16 cm

TILBEHØR: PERLER, EVT. FYLLVATT