Marilua by Lene Tøsti

Marilua

Knitting
November 2015
Sport (12 wpi) ?
24 stitches = 4 inches
in stranded stockinette stitch with larger needles
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
159 - 175 yards (145 - 160 m)
one size
Flag of English English Norwegian
This pattern is available as a free Ravelry download

Hvem eier våre tradisjonsmønstere, og hvem har rett til å bruke dem?

En av våre dyktige norske designere måtte inngå et forlik med et større garnselskap som krevde eksklusive rettigheter til et gammelt strikkemønster. Flere av oss andre «småaktører» ønsker derfor som en protest og i solidaritet å tilby strikkemønstere som har border og inspirasjon fra tradisjonsmønstere.

Mitt bidrag er Marilua.
Alle mønsterelementene er hentet fra Annemor Sundbøs bok “Lusekofta fra Setesdal”, og satt sammen på en ny måte.

Mønsteret er ikke teststrikket, så hvis du oppdager noe som ikke stemmer, er det fint hvis du gir meg beskjed.

ERRATA NOTE: Chart in Norwegian, diagram A, raw 39 is incorrect. One decrease is missing (see thenEnglish version)

Who owns our traditional patterns, and who has the right to use them?

One of our talented Norwegian designers had to settle with a large yarn company that demanded exclusive rights to old knitting patterns. Me and some other indie designers are making patterns in solidarity with her, offering new patterns that are inspired by traditional Norwegian patterns.

My contribution is the beret Marilua.
All pattern elements are found in the book “Setesdal Sweaters” by Annemor Sundbø, I have simply combined them in a new way.

The pattern is not test knitted. If you encounter any errors, please let me know.