Mjøsa by Lene Tøsti

Mjøsa

Knitting
September 2017
DK (11 wpi) ?
20 stitches = 4 inches
US 6 - 4.0 mm
766 - 875 yards (700 - 800 m)
Flag of English English Norwegian
This pattern is available for kr.65.00 NOK buy it now

About the sheep, wool, yarn and shawl
This shawl is a collaboration between an Italian sheep farmer and the wool representative in the association for Brogna-sheep in Italy, an Italian yarn dyer in Norway and a Norwegian designer, the last two live near the lake Mjøsa, hence the name.

The yarn this shawl is knitted in is spun from Italian wool from the sheep breed Brogna (for those who do not speak Italian: it is pronounced Bronnya). This sheep breed is found in the areas around Verona, and is well acclimatized to the landscape. It is a medium large sheep breed kept for both meat, milk and wool. The wool was in former times in demand due to its good quality. After the wool production in Verona became less important in 17th century, the number of Brogna sheeps were gradually reduced, and by the 1980s the breed was nearly extinct. Now, there is work in progress to save the breed and the stock has increased from under one hundred to several thousand individuals. The Brogna Sheep Association collects the wool and reprocess it. They hire in help from a textile expert and have the yarn spun at a spinning mill in the Biella area outside of Milan. One of the results is this beautiful 6-ply yarn the shawl is knitted in. The wool from the Brogna sheep is natural creamy, soft and lustrous with longer wool fibres than the merino ones.

This shawl is a light asymmetrical triangular shawl which is worked on the bias. It begins in one peak and is bound off along the shortest of the long sides. It can easily be made larger or smaller according to your own preference.

Size
185 x 56 cm/72.75 x 22”. The size can easily be adjusted to your own preference and yarn stash.

Yarn
Hand dyed Brogna from Woolupnorth (260 m/284 yds per 100 g)
Main Colour (MC): Hand dyed Blue: 190 g
Contrast Colour (CC): Natural sheep white: 100 g

Options
Main Colour can be exchanged with several colours knitted in stripes or with a gradient yarn.

Needles
4 mm/US 6 circular needle or straight needles.

Gauge
About 20 sts measures 10 cm/4”. Exact gauge is not essential.

.

Om sauen, ulla, garnet og sjalet
Dette sjalet er et samarbeid mellom en italiensk sauebonde og ullansvarlig i interesseforeningen for Brogna-sau i Italia, en italiensk garnfarger i Norge og en norsk designer, de to sistenevnte bosatt nær Mjøsa, derav navnet.

Garnet dette sjalet er strikket i, er spunnet av italiensk ull fra sauerasen Brogna (for de som ikke kan italiensk: det uttales Brånja). Denne sauerasen finnes i områdene rundt Verona, og er godt tilpasset landskapet og klimaet der. Den er en mellomstor sauerase som har vært holdt både for kjøtt, melk og ull, og ulla var i eldre tider ettertraktet for sin gode kvalitet. Etter at ullproduksjonen i Verona ble mindre viktig på 1700-tallet, ble antall Brogna-sauer gradvis redusert, og på 1980-tallet var den nesten utryddet. Det drives nå arbeid for å redde sauerasen, og bestanden er økt fra under 100 til flere tusen individer. Interesseforeningen for Brogna-sau samler nå inn ulla og videreforedler den. De leier inn hjelp fra en tekstil-ekspert og får spunnet garnet i et spinneri i Biella-området utenfor Milano. Resultatet er blant annet dette vakre 6-tråds garnet som sjalet er strikket i. Ulla fra Brogna-sauen er naturlig kremgul, myk og glansfull, og ullfibrene er lengre enn hos merino.

Dette sjalet er et lett asymmetrisk trekantsjal som strikkes på skrå. Det begynner i den ene spissen og felles av langs den korteste langsiden. Det kan enkelt strikkes større eller mindre etter eget ønske.

Størrelse
185 x 56 cm. Størrelsen kan enkelt justeres etter eget ønske og garnlager.

Garn
Håndfarget Brogna fra Woolupnorth (260 m pr 100g)
190 g hovedfarge (håndfarget blå).
100 g kontrastfarge (naturlig sauehvit).

Variasjonsmuligheter
Hovedfargen kan byttes ut med flere farger strikket i striper, eller med gradientgarn.

Pinner
4 mm rundpinne eller lange rette pinner.

Strikkefasthet
Ca 20 m pr 10 cm. Nøyaktig strikkefasthet er ikke viktig.