Nisselue i smart by Sandnes Design

Nisselue i smart

Knitting
DK (11 wpi) ?
22 stitches = 4 inches
in Stockinette on larger needle
US 1½ - 2.5 mm
US 4 - 3.5 mm
219 - 328 yards (200 - 300 m)
2-4 (6-8) år
Norwegian
This pattern is available for free.

Luen finnes i to versjoner i oppskriften, Smart eller Sisu.