Sangstrup Klint by Carrie Rasmussen

Sangstrup Klint

Knitting
August 2021
Aran (8 wpi) ?
20 stitches and 26 rows = 4 inches
in Stockinette
US 4 - 3.5 mm
US 6 - 4.0 mm
875 - 1203 yards (800 - 1100 m)
S (M) L (XL)
Flag of English English Danish German Norwegian Swedish ...and 4 other languages show hide other languages
This pattern is available for free.

The cliff is the boundary between sea and land. There, on the sand-clad banks, the view of the sea is magnificent. The moment fades into the infinity of the sea, and the soft sand reveals the secrets of the sea, washed up through millennia. The relief of the skirt is the image the sea paints in the wet sand that borders the sea. At first glimpse raw and unpolished, and at the same time so beautiful and delicate.
The skirt can be worn alone or with the Stevns Klint blouse.


Klint (dt. Steilküste) ist die Grenze zwischen Meer und Land. Dort, an den sandigen Hügeln, ist die Aussicht auf das Meer atemberaubend. Der Augenblick verblasst in der Unendlichkeit des Meeres und der weiche Sand, angespült durch die Jahrhunderte, enthüllt die Geheimnisse des Meeres. Das Relief des Rocks ist das Bild, das das Meer in den nassen Sand zeichnet, dort an der Grenze zum Meer. Roh und unpoliert, gleichzeitig schön und zart. Der Rock kann separat oder in Kombination mit dem Stevns Klint Pullover getragen werden.


Klinten er grænsen mellem hav og land. Der, på de sandklædte banker, er udsynet over havet storslået. Øjeblikket fortoner sig i havets uendelighed, og det bløde sand afslører havets hemmeligheder, skyllet op igennem årtusinder. Nederdelens relief er det billede, havet tegner i det våde sand, der på grænsen til havet. På en gang råt og upoleret, og samtidig så smukt og sart. Nederdelen kan bæres alene eller sammen med Stevns Klint blusen.