Tytön neulejakku by Hjertegarn

Tytön neulejakku

Knitting
Worsted (9 wpi) ?
20 stitches = 4 inches
in stockinette
US 2½ - 3.0 mm
820 - 1367 yards (750 - 1250 m)
92(104)116(128)140 cm
Flag of English English