0412-2A Blå babyjakke by Ingjerd Thorkildsen

0412-2A Blå babyjakke

Knitting
Fingering (14 wpi) ?
31 stitches = 4 inches
US 1½ - 2.5 mm
2-4 months
Norwegian