4 Kukonaskelusukat -lapaset ja -myssy by Moda

4 Kukonaskelusukat -lapaset ja -myssy

by Moda
Knitting
Worsted (9 wpi) ?
24 stitches and 39 rows = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
US 4 - 3.5 mm
109 - 164 yards (100 - 150 m)
37-40
Finnish

Sockor 100 + 50 g
Vantar 100 + 50 g
Mössa 100 + 50 g