Hentesett 0910-2 by Lene Holme Samsøe

Hentesett 0910-2

Knitting
Fingering (14 wpi) ?
25 stitches = 4 inches
US 2½ - 3.0 mm
US 1½ - 2.5 mm
Norwegian