Kreativ Stickning Nr 14, 8/2011 höststickning by Förlags AB Ingelise