Lisa Grossman

Lisa Grossman

original designs

Ancient Mariner
Tsarina of Tsocks
Lucky Jack
Tsarina of Tsocks
Lobster Quadrille
Tsarina of Tsocks
Willow Ware
Tsarina of Tsocks
Sun Stone
Tsarina of Tsocks
Darrowby
Knitty, Winter 2012
Shark Week
Tsarina of Tsocks
Glomerata
Knitty, Deep Fall 2011
Fronkenshteek
Tsarina of Tsocks
Blessed Thistle
Tsarina of Tsocks
The Blue Stocking
Tsarina of Tsocks
Vintage
Tsarina of Tsocks
Where's your Breakfast?
Tsarina of Tsocks
Bottom's Dream
Tsarina of Tsocks
Love In Idleness
Tsarina of Tsocks
The Vintage Leaflet
Tsarina of Tsocks
Ozymandias
Tsarina of Tsocks
General At Sea
Tsarina of Tsocks
The Green Fairy
Tsarina of Tsocks
Quantum Paratsox
Tsarina of Tsocks
Full Fathom Five
Tsarina of Tsocks
The Abbey
Tsarina of Tsocks
The Snow Queen
Tsarina of Tsocks
Mitts of the Roses
Tsarina of Tsocks
Two Cassandras
Tsarina of Tsocks
Daughter of the Regiment
Tsarina of Tsocks
Fearful Symmetry
Tsarina of Tsocks
Golden West
Tsarina of Tsocks
Frozen Margarita
Tsarina of Tsocks
The Vintage Leaf
Tsarina of Tsocks
York and Lancaster
Tsarina of Tsocks
Seven Chakras
Tsarina of Tsocks
chakrasthumb
Frenchman's Creek
Tsarina of Tsocks
Firebird
Tsarina of Tsocks
Roxie
Tsarina of Tsocks
  • Roxie
  • Tsarina of Tsocks
The Nine Tailors
Tsarina of Tsocks
Kitri's Mantilla
Tsarina of Tsocks
Tsocks 101
Tsarina of Tsocks
Turandot
Tsarina of Tsocks
The Iceman Cometh
Tsarina of Tsocks
Cleopatra
Tsarina of Tsocks
Cookie's Garden
Tsarina of Tsocks
Poseidon
Tsarina of Tsocks
Fiber Festival
Tsarina of Tsocks
Kitri
Tsarina of Tsocks
  • Kitri
  • Tsarina of Tsocks
Oktoberfest
Tsarina of Tsocks
Imbas
Tsarina of Tsocks
  • Imbas
  • Tsarina of Tsocks